RUM:s teckning
!

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vår festival MusikRUM har vi nu dessvärre blivit tvungna att ställa in, som en följd av restriktionerna kring Covid-19. Vår förhoppning är att vi kan göra festivalen nästa i år igen!

Framtidens Musikpris har flyttats fram till september. Finalistnomineringarna tillkännages i mitten på augusti.

För övriga generella frågor hänvisar vi till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Om Västerbottensdistriktet

Vad gör vi?

RUM är uppdelat i tre nivåer: Föreningar, distrikt och den nationella organisationen.
En orkester, ett band eller alla elever på en kulturskola kan var en förening. Exempel på föreningar hittar du längre ner.

Föreningarna organiseras sedan i distrikt. Distrikten hjälper föreningarna, och är kontakten mellan dem och den nationella organisationen. Distrikten kan till exempel ordna samarbeten mellan olika föreningar, eller med andra distrikt och deras föreningar.

De som utför det här jobbet är distriktsstyrelsen, som väljs på distriktets årsmöte. Dit får alla föreningar skicka representanter. Här tas också beslut om frågor som rör hela distriktet.

Tillsammans bygger distrikten upp det nationella förbundet.
Mer om förbundet kan du läsa under ”Om Riksförbundet Unga Musikanter

Var finns vi?

RUM Västerbotten täcker hela Västerbottens län. Det innebär att alla föreningar som skapas i länet är en del av Västerbottensdistriktet.

Vilka är med i RUM Västerbotten?

Här är en lista över de föreningar som är en del av RUM Västerbotten.

Burträskkursen

Håll Klaffen!

KulturAkademin

Lycksele Musiksällskap/SvängRUM

Skellefteå Suzukielevers Förening

Skellefteå Symphonic Band

Umeå Flöjtförening

Umeå Unga Folkmusiker

Skellefteå Ungdomssymfoniker

Umeå Musikskolas Elevförening

Umeå Ungdomsblåsare

X