RUM:s teckning
!

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vår festival MusikRUM har vi nu dessvärre blivit tvungna att ställa in, som en följd av restriktionerna kring Covid-19. Vår förhoppning är att vi kan göra festivalen nästa i år igen!

Framtidens Musikpris har flyttats fram till september. Finalistnomineringarna tillkännages i mitten på augusti.

För övriga generella frågor hänvisar vi till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Kontakt

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är välkommen att ställa frågor eller bara komma med kommentarer eller synpunkter.


Dina uppgifter

Hur kan vi återkomma till dig?


 

Styrelse

Siw Burman

Distriktsordförande

E-post: siw.burman@rum.se

Björn Vallin

Vice distriktsordförande

E-post: bjorn.vallin@rum.se

Caroline Näsström

Första distriktssekreterare

E-post: caroline.nasstrom@rum.se

Agneta Högstadius

Andra distriktssekreterare

E-post: agneta.hogstadius@rum.se

Duncan Kemp

Distriktskassör

E-post: duncan.kemp@rum.se

Calle Lindkvist

Ledamot

E-post: calle.lindkvist@rum.se

Karolina Hedberg

Ledamot

E-post: karolina.hedberg@rum.se

Ernst Marklund

Suppleant

E-post: ernst.marklund@rum.se

Alexander Eriksson

Suppleant

E-post: alexander.eriksson@rum.se

Axel Öberg

Suppleant

E-post: axel.oberg@rum.se

X