Musik är livsglädje!
Den här sidan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.rum.se

Grafisk profil

Vår grafiska profil är en viktig del av den vår kommunikation. Den gör det lättare för vår omvärld – medlemmar, allmänheten, organisationer, samarbetspartners och beslutsfattare – att känna igen RUM och vår verksamhet. Om vi använder ett gemensamt uttryckssätt med RUM som tydlig avsändare känns RUM igen och tryggheten ökar.

Om ni arrangerar ett evenemang och får ekonomiskt stöd från oss ska ni tydligt visa att RUM Västerbotten är med och stöttar.

Här hittar ni länk till Västerbottensdistriktets egna grafiska profil:

👉 Grafiska profilen!

X