Musik är livsglädje!
Den här sidan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.rum.se

Bli medlem

Hur blir jag medlem?

För att bli medlem i RUM behöver du vara med i en förening. Föreningen ska ha minst tre medlemmar och minst 60 % av er ska vara mellan 6 och 25 år. Föreningens verksamhet ska ha koppling till kultur. Om du inte är med i en sådan förening kan du starta en. För att hjälpa dig starta en förening har vi gjort olika startpaket som hjälp. Det hittar du längre ner på sidan. Där får du instruktioner och de dokument du behöver. Om du redan är med i en kulturförening som inte är med i RUM kan ni ansöka om medlemskap.

Har du frågor, kontakta medlem@rum.se

Här är en lista på föreningarna i RUM Västerbotten

Vad får jag som medlem?

Att bli medlem i RUM betyder att du blir en del av det unga kultur-Sverige. Du och din förening får tillgång till alla RUM:s verksamheter. RUM ordnar varje år massor av musikkurser i olika genrer på både regional och nationell nivå. Som medlem hos RUM får du ofta rabatt på kurserna och kan dessutom söka resebidrag. Vi arrangerar läger, tävlingar och festivaler, exempelvis RUM:s egna stora MusikRUM-festival i Västerås.

RUM:s verksamhet är störst på lokal nivå med alla de konserter, uppvisningar, resor och kurser som våra föreningar arrangerar runt om i landet. Vi får också ekonomiskt stöd från staten som du och din förening får ta del av. Med hjälp av RUM och de pengar som ni får i stöd kan ni förverkliga era idéer också!
Du har även en medlemsförsäkring via Trygg-Hansa när du deltar i träffar och kurser.

Bidragsregler

Mindre föreningar, med upp till 59 godkända medlemmar, får 3000 kr i bidrag från RUM och betalar 2000 kr i medlemsavgift till RUM, det betyder att bidraget som betalas ut är 1000 kr.

Större föreningar med mer än 60 godkända medlemmar får 51 kr i bidrag per medlem från RUM och betalar 34 kr  per medlem i medlemsavgift till RUM. Med ett räkneexempel på 100 medlemmar betyder det att  bidraget är 100*51=5 100, avgiften 100*34=3 400 , vilket gör att bidraget som betalas ut är 5100-3400=1700.

En medlem behöver vara 6–25 år för att vara en godkänd medlem.

Nya föreningar får även 1000 kr i bidrag till föreningen i ett så kallat startbidrag, detta betalas ut så snart som möjligt efter att föreningen blivit godkänd av RUM.

Vidare har de flesta distrikt olika typer av projekt- och resebidrag. För att se vad just ert distrikt har, kika in på rätt distriktssida under menyn Distrikt.

Starta en förening 

Här hittar du startpaket med hjälp och instruktioner om du startar en förening och de dokument du behöver. Det finns två olika startpaket beroende på vilken typ av förening ni har.

Om du vill ansluta din förening till RUM gör du det lättast genom vårt webbformulär.

RUM-förening
Ni kan vara en grupp elever på en musik- eller kulturskola som spelar samma instrument eller så är din förening en ensemble, grupp eller orkester.

Elevförening
Din förening kan vara en elevförening som är en stor förening för alla skolans elever, ungefär som ett elevråd. Elevföreningen är öppen för alla elever och ämnen på en musik- eller kulturskola.

Här finns våra normalstadgar som föreningar gärna får fylla i och använda. Stadgarna är föreningens regler.

Här har du bra tips i hur det kan gå till att hålla ett årsmöte.

X