RUM:s teckning
!

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vår festival MusikRUM har vi nu dessvärre blivit tvungna att ställa in, som en följd av restriktionerna kring Covid-19. Vår förhoppning är att vi kan göra festivalen nästa i år igen!

Framtidens Musikpris har flyttats fram till september. Finalistnomineringarna tillkännages i mitten på augusti.

För övriga generella frågor hänvisar vi till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Ansökningsformulär för ekonomiskt stöd

Här hittar du vårt formulär för att ansöka om ekonomiskt stöd.
För att kunna söka pengar hos oss måste du vara medlem i någon av våra föreningar.
HÄR hittar du en lista på föreningarna som finns i distriktet.
Pengarna kan gå till kurskostnader, resekostnader och kostnader vid arrangemang för dig som enskild medlem eller till er som grupp.

Vid arrangerande av event måste det vara tydligt att RUM bidragit ekonomiskt
(exempelvis med vår logga på programblad/hemsida). HÄR hittar du vår grafiska profil.

Efter du skickat in denna ansökan kommer vi läsa igenom och ta beslut om den på nästa möte.

Viktigt! Efter genomförd kurs/evenemang/resa måste ett redovisningsformulär fyllas i och skickas in.
I redovisningsformuläret måste dessa uppgifter finnas med:

 

Om du har funderingar kring ansökan kan du kontakta distriktsstyrelsen.
HÄR hittar du kontaktuppgifter till styrelsen.

 

Ex. transportkostnader, boende, mat eller kursavgift
Om du har sökt pengar från annat förbund eller annan bidragsgivare

För- och efternamn

Om du vill läsa mer om RUMs dataskyddspolicy så kan du göra det här: https://www.rum.se/om-rum/dataskyddspolicy/
X